Tryb podstawowy. Postępowanie nr TP/001/04/21. Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach, na terenach zewnętrznych utwardzonych oraz na terenach zielonych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu w podziale na cztery części

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu2021/BZP 00034702/01 [pdf] [170,06 KB] 2021.04.16
SWZ [pdf] [639,42 KB] 2021.04.16
Załącznik nr 1 i nr 7 do SWZ - Wzór umowy i Opis przedmiotu zamówienia [pdf] [526,60 KB] 2021.04.16
Wzór oferty i Załączniki do SWZ [docx] [88,49 KB] 2021.04.16
Załącznik 1.1-1.4 Szczegółowy wykaz powierzchni [xls] [54,50 KB] 2021.04.16
Informacja o kwocie [pdf] [83,22 KB] 2021.04.26
Informacja z otwarcia ofert [pdf] [944,54 KB] 2021.04.26
Informacja o wyborze oferty [pdf] [2,74 MB] 2021.04.30
 

Data publikacji: 16 kwietnia 2021

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba zatwierdzająca: Władysław Wieczorek

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn