Tryb podstawowy. Postępowanie nr TP/002/05/21. Remont dachów na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00090228/01 [pdf] [138,56 KB] 2021.06.22
SWZ [pdf] [978,34 KB] 2021.06.22
Załącznik nr 8 - Wzór umowy [pdf] [663,09 KB] 2021.06.22
Załącznik nr 9 -Przedmiary cz. I - Górna 19 [pdf] [25,29 KB] 2021.06.22
Załącznik nr 9 -Przedmiary cz. I - Obrońców 8 [pdf] [36,45 KB] 2021.06.22
Załącznik nr 9 -Przedmiary cz. II - Kwiatkowskiego 57 [pdf] [29,32 KB] 2021.06.22
Załącznik nr 9 -Przedmiary cz. II -Saska 7 [pdf] [28,58 KB] 2021.06.22
Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [pdf] [173,17 KB] 2021.06.22
Załączniki nr 1 do nr 5 [docx] [80,31 KB] 2021.06.22
Załączniki nr 6 do nr 7 [docx] [55,67 KB] 2021.06.22
Pytanie nr 1 odpowiedź. [pdf] [182,92 KB] 2021.07.02
Informacja o kwocie [pdf] [456,86 KB] 2021.07.07
Informacja z otwarcia ofert [pdf] [847,80 KB] 2021.07.07
Informacja o wyborze oferty [pdf] [1,10 MB] 2021.07.15
Informacja o wyborze oferty [pdf] [1,09 MB] 2021.07.15
 

Data publikacji: 22 czerwca 2021

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn