Postępowanie nr TP/001/09/22. Remont dachu na budynku niemieszkalnym przy ul. Wośnickiej 125D w Radomiu stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia.

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu [pdf] [150,57 KB] 2022.10.10
SWZ [pdf] [766,63 KB] 2022.10.10
Załącznik nr 8 do SWZ [pdf] [714,10 KB] 2022.10.10
Załącznik nr 9 do SWZ [pdf] [447,62 KB] 2022.10.10
Załącznik nr 10 do SWZ [pdf] [330,19 KB] 2022.10.10
Załącznik nr 11 do SWZ [jpg] [522,29 KB] 2022.10.10
Załączniki od 1-5 wersja edytowalna [docx] [75,91 KB] 2022.10.12
Załączniki od 6-7 wersja edytowalna [docx] [59,79 KB] 2022.10.12
Informacja o kwocie [pdf] [197,75 KB] 2022.10.24
Informacja z otwarcia ofert [pdf] [161,81 KB] 2022.10.25
Zawiadomienie o unieważnieniu [pdf] [1,48 MB] 2022.11.04
 

Data publikacji: 10 października 2022

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn