Postępowanie nr TP/002/03/23. Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach, na terenach zewnętrznych utwardzonych oraz na terenach zielonych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

Termin składania ofert do dnia 13.04.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cb7d03d1-d2b3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
[] []
 

Data publikacji: 5 kwietnia 2023

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Z-ca Dyrektora Radosław Maleta

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn