Strona główna

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI w RADOMIU www.mzlradom.pl
woj. mazowieckie, pow. radomski
26-600 Radom, ul. Garbarska 55/57

e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl
FAX (048) 383 57 49

SEKRETARIAT tel. (048) 383 57 48

 

 

e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca wew. 1
Sekretariat - wew. 2
Wydział Techniczny - wew. 3
Windykacja - wew. 4
Księgowość - wew. 5
BIURO ADMINISTRACJI I KADR - wew. 6
STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- wew. 7
Wydział Lokalowy - wew. 8
FAX (048) 383 57 49

Przydziały i wykup lokali - wew. 1
Zasoby mieszkaniowe - wew. 2
Eksmisje prywatne i wykwaterowania - wew. 3
Eksmisje - wew. 4
Lokale użytkowe i sprzedaż - wew. 5
Umowy najmu - wew. 6

branża budowlana - wew.1
branża hydrauliczna- wew. 2
branża elektryczna - wew. 3
sprawy związane ze sprzątaniem i odczyty wodomierzy - wew. 4

windykacja lokale użytkowe - wew. 1
nakazy zapłaty, zajęcia komornicze- wew. 2
ugody- wew. 3
odpracowanie zadłużenia - wew. 4
Kierownik Windykacji - wew. 5