Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP

Zgodnie z ustawą, informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wniosek można złożyć w sekretariacie MZL w Radomiu.

 

Data publikacji: 4 lipca 2018

Osoba publikująca: admin