Zawarcie ugody – rozłożenie na raty

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
INSTRUKCJA - rozłożenie na raty [docx] [13,32 KB] 2018.08.01
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności [pdf] [507,64 KB] 2021.04.01
Notatka służbowa [docx] [38,98 KB] 2020.10.22
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym [docx] [27,31 KB] 2021.06.14
Zmiana dotycząca wydłużenia okresu porozumienia [pdf] [149,78 KB] 2021.06.24
 

Data publikacji: 23 czerwca 2020

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Autor: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn