Forma prawna

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu zwany dalej MZL jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia działającą w formie jednostki budżetowej.

MZL działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
  3. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  5. Uchwały nr 209/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.10.2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu,
  6. Statutu, określającego przedmiot działalności MZL,
  7. Regulaminu organizacyjnego oraz struktury organizacyjnej Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu jednostki budżetowej Gminy Miasta Radomia zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 1387/ Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 maja 2016 r. i wprowadzonych Zarządzeniem Nr 13/2016 Dyrektora MZL w Radomiu z dnia 25.05.2016 r.
 

Data publikacji: 4 lipca 2018

Osoba publikująca: admin