Archiwum

31 października 2023
Postępowanie nr TP/001/10/23 Dostawa energii elektrycznej do budynków i punktów odbioru energii będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

Termin składania ofert do dnia 09.11.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9104c101-7311-11ee-9aa3-96d3b4440790   

16 października 2023
Przetarg nieograniczony PN/001/09/23 . Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-95a7a2e4-5ea5-11ee-9aa3-96d3b4440790

11 maja 2023
Postępowanie nr TP/001/05/23. Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

Termin składania ofert do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-32a99fb8-ef07-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

5 kwietnia 2023
Postępowanie nr TP/002/03/23. Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach, na terenach zewnętrznych utwardzonych oraz na terenach zielonych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

Termin składania ofert do dnia 13.04.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cb7d03d1-d2b3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

14 marca 2023
Postępowanie nr TP/001/03/23. Odnawianie i remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f7ed4867-c184-11ed-b311-9aae6ad31be8

17 lutego 2023
Postępowanie nr TP/001/02/23 Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w nieruchomościach powierzonych w zarząd MZL w Radomiu wraz z okresowymi pomiarami instalacji elektrycznych i odgromowych..

Termin składania ofert do dnia 27.02.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowejhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-36ae03c6-ac6d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1 lutego 2023
Postępowanie nr TP/002/01/23. Odnawianie lokali socjalnych i tymczasowych będących w zasobach Gminy Miasta Radomia.

 Termin składania ofert do dnia 16.02.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowejhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f3ea244e-9e4a-11ed-9236-36fed59ea7dd

13 stycznia 2023
Postępowanie nr TP/001/01/23. Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych nieruchomości powierzonych w zarząd Miejskiemu Zarządowi Lokalami w Radomiu

Termin składania ofert do dnia 23.01.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2ba77c52-91b8-11ed-94da-6ae0fe5e7159