Postępowanie nr TP/001/01/23. Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych nieruchomości powierzonych w zarząd Miejskiemu Zarządowi Lokalami w Radomiu

Termin składania ofert do dnia 23.01.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2ba77c52-91b8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 

Data publikacji: 13 stycznia 2023

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn