OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Dyrektor
mgr inż. Sławomir Stanik
tel. +48 (48) 383 57 50 /fax 383 57 49 
e-mail: sekretariat@mzlradom.pl

Zastępca Dyrektora mgr inż. Radosław Maleta

Kierownik Wydziału Finansowo- Księgowego – Główny Księgowy: Beata Janas

Kierownik Wydziału Gospodarki Zasobami: Monika Firlej

Kierownik Wydziału Technicznego: Władysław Wieczorek

Kierownik Wydziału Windykacji i Postępowań Sądowych: Magdalena Smytkiewicz

Kierownik Biura Administracji i Kadr: Elżbieta Osmólska

Koordynator ds. Zamówień Publicznych –  Anna Winiarska-Wołoszyn

Koordynator ds. Wspólnot Mieszkaniowych – Jacek Domagała

 

Data publikacji: 24 czerwca 2018

Osoba publikująca: admin