OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Dyrektor
mgr inż. Sławomir Stanik
tel. +48 (48) 383 57 50 /fax 383 57 49 
e-mail: sekretariat@mzlradom.pl

Zastępca Dyrektora mgr inż. Radosław Maleta

Kierownik Wydziału Finansowo- Księgowego – Główny Księgowy:

Beata Janas

Kierownik Wydziału Gospodarki Zasobami: Monika Firlej

Kierownik Wydziału Technicznego: Władysław Wieczorek

Kierownik Wydziału Windykacji i Postępowań Sądowych: 

Magdalena Smytkiewicz

Kierownik Wydziału Administracji i  Zamówień Publicznych: 

Anna Winiarska-Wołoszyn

 

 

Data publikacji: 24 czerwca 2018

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Autor: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: admin