Postępowanie TP/002/03/24. Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

Termin składania ofert do dnia 08.05.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8cb26391-e20c-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

 

Data publikacji: 23 kwietnia 2024

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba zatwierdzająca: Władysław Wieczorek

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn