KONTROLE

Organem sprawującym nadzór nad MZL jest Prezydent Miasta Radomia.

W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Radomia jest w szczególności uprawniony do:

– określania kierunków działania MZL

– dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności MZL

– dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele.

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK Pn. "Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej" nr kontroli P/18/005 [pdf] [9,59 MB] 2019.06.24
 

Data publikacji: 4 lipca 2018

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Autor: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: admin