Zamówienia zgodne z procedurą PZP

12 lipca 2024
Postępowanie nr TP/002/07/24. Remont lokali mieszkalnych i klatki schodowej będących w zasobach Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części

Termin składania ofert do dnia 30.07.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a8aa7e1-9d94-4203-adbf-73a8a7f1e8b3

12 lipca 2024
Postępowanie nr TP/001/07/24. Remont dachów w podziale na trzy części.
  • Termin składania ofert do dnia 29.07.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-30dd279b-9b99-417e-bd11-c90720696740
11 czerwca 2024
Postępowanie nr TP/002/05/24 . Remont dachów.

Termin składania ofert do dnia 27.06.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-15ad1408-24a6-11ef-a458-c2a7c3d67e03

27 maja 2024
Postępowanie TP/001/05/24. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowego budynku przy ul. Miłej 10 w Radomiu.

Termin składania ofert do dnia 06.06.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b5a0505d-16a2-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

 

23 kwietnia 2024
Postępowanie TP/002/03/24. Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

Termin składania ofert do dnia 08.05.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8cb26391-e20c-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

5 kwietnia 2024
Postępowanie nr TP/001/04/24. Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach, na terenach zewnętrznych utwardzonych oraz na terenach zielonych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

Termin składania ofert do dnia 15.04.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-890d7a77-f19f-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

8 marca 2024
Postępowanie nr TP/001/03/24. Usługa polegająca na opracowaniu świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

Termin składania ofert do dnia 18.03.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f730dcd9-d9fa-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

15 lutego 2024
Postępowanie nr TP/003/01/24 Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w nieruchomościach powierzonych w zarząd MZL w Radomiu wraz z okresowymi pomiarami instalacji elektrycznych i odgromowych.

Termin składania ofert do dnia 26.02.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5e3191b5-c74d-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

17 stycznia 2024
Postępowanie nr TP/002/01/24. Świadczenie usług transportowo – porządkowych w związku z opróżnianiem lokali komunalnych dla Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

Termin składania ofert do dnia 25.01.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5cf4e597-afa2-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

15 stycznia 2024
Postępowanie nr TP/001/01/24. Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych nieruchomości powierzonych w zarząd Miejskiemu Zarządowi Lokalami w Radomiu.

Termin składania ofert do dnia 23.01.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7568bd17-af8a-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0