Postępowanie nr TP/001/03/24. Usługa polegająca na opracowaniu świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

Termin składania ofert do dnia 18.03.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f730dcd9-d9fa-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

 

Data publikacji: 8 marca 2024

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn