Postępowanie TP/001/05/24. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowego budynku przy ul. Miłej 10 w Radomiu.

Termin składania ofert do dnia 06.06.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b5a0505d-16a2-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

 

 

Data publikacji: 27 maja 2024

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Z-ca Dyrektora Radosław Maleta

Osoba zatwierdzająca: Anna Winiarska-Wołoszyn

Osoba publikująca: Małgorzata Zaleska