ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna  Skrzynka Podawcza Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu obsługuje dokumenty elektroniczne.

Dostępna jest na platformie ePUAP – adres skrytki: /MZLRadom/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

– założenie indywidualnego (darmowego) konta

– oraz, w razie potrzeby podpisania składanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 

 

Data publikacji: 4 lipca 2018

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Autor: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: admin