KONTAKT

Biuro Obsługi Mieszkańca tel. (048) 383 57 52

SEKRETARIAT tel. (048) 383 57 48

e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl
Biuro Obsługi Mieszkańca wew. 1
Sekretariat – wew. 2
Wydział Techniczny – wew. 3
Windykacja – wew. 4
Księgowość – wew. 5
BIURO ADMINISTRACJI I KADR – wew. 6
STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- wew. 7
Wydział Lokalowy – wew. 8
FAX (048) 383 57 49

WYDZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI tel. (048) 383 57 51

Przydziały i wykup lokali – wew. 1
Zasoby mieszkaniowe – wew. 2
Eksmisje prywatne i wykwaterowania – wew. 3
Eksmisje – wew. 4
Lokale użytkowe i sprzedaż – wew. 5
Umowy najmu – wew. 6

WYDZIAŁ TECHNICZNY tel. (048) 383 57 54

branża budowlana – wew.1
branża hydrauliczna- wew. 2
branża elektryczna – wew. 3
sprawy związane ze sprzątaniem i odczyty wodomierzy – wew. 4

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY tel. (048) 383 57 55

WYDZIAŁ WINDYKACJI I POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH – tel. (048)383 57 53

windykacja lokale użytkowe – wew. 1
nakazy zapłaty, zajęcia komornicze- wew. 2
ugody- wew. 3
odpracowanie zadłużenia – wew. 4
Kierownik Windykacji – wew. 5

 

Data publikacji: 24 lipca 2018

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba publikująca: admin