Postępowanie nr TP/003/01/24 Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w nieruchomościach powierzonych w zarząd MZL w Radomiu wraz z okresowymi pomiarami instalacji elektrycznych i odgromowych.

Termin składania ofert do dnia 26.02.2024 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie  internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5e3191b5-c74d-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

 

Data publikacji: 15 lutego 2024

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba zatwierdzająca: Władysław Wieczorek

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn