Postępowanie nr TP/001/05/23. Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

Termin składania ofert do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-32a99fb8-ef07-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Data publikacji: 11 maja 2023

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn