Postępowanie nr TP/001/03/23. Odnawianie i remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f7ed4867-c184-11ed-b311-9aae6ad31be8

 

Data publikacji: 14 marca 2023

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn