Przetarg nieograniczony PN/001/09/23 . Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2023 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-95a7a2e4-5ea5-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Data publikacji: 16 października 2023

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn