Tryb podstawowy. Postępowanie nr TP/001/03/21 Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00023184/01 [pdf] [109,05 KB] 2021.03.25
Specyfikacja Warunków Zamówienia [pdf] [1,20 MB] 2021.03.25
Załącznik nr 9 do SWZ [xls] [44,00 KB] 2021.03.25
Załącznik nr 10 do SWZ -Przedmiary [pdf] [86,96 KB] 2021.03.25
Załącznik nr11 do SWZ [docx] [61,53 KB] 2021.03.25
Załąszniki nr 1-5 do SWZ [docx] [69,35 KB] 2021.03.25
Załączniki 6-7 do SWZ [docx] [53,21 KB] 2021.03.25
Informacja o kwocie [pdf] [83,22 KB] 2021.04.09
Informacja z otwarcia ofert [pdf] [529,96 KB] 2021.04.09
 

Data publikacji: 25 marca 2021

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba zatwierdzająca: Władysław Wieczorek

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn