Postępowanie nr 02/05/22/R. Usługa wykonania i montażu 5 altan śmietnikowych na terenie nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
Zaproszenie do składania ofert z załącznikami [pdf] [679,08 KB] 2022.05.26
Formularz oferty-edytowalny [doc] [75,00 KB] 2022.05.26
Szkic rozmieszczenia pojemników- wymiary altan [pdf] [490,29 KB] 2022.05.26
Przedmiar - Utwardzenie terenu Wernera 8 [pdf] [16,38 KB] 2022.05.26
Zdjęcie - ul. Trzebińskiego [jpg] [5,04 MB] 2022.05.26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [doc] [29,00 KB] 2022.06.13
 

Data publikacji: 26 maja 2022

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba zatwierdzająca: Władysław Wieczorek

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn