Ogłoszenie o zamówieniu nr US/001/10/20 na usługi społeczne w zakresie świadczenia usług ochrony (dozoru) fizycznej obiektów i mienia, z udziałem grupy interwencyjnej w budynku będącym w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.26.46.US/001/10/20.2020 [pdf] [600,56 KB] 2020.10.06
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia- wzór umowy [pdf] [215,80 KB] 2020.10.06
Załącznik nr 5 do umowy - Powierzenie danych [pdf] [112,29 KB] 2020.10.07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [pdf] [87,20 KB] 2020.10.08
Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach [pdf] [580,37 KB] 2020.10.12
Informacja z otwarcia ofert [pdf] [495,26 KB] 2020.10.15
Zawiadomienie o wyborze oferty [pdf] [817,71 KB] 2020.10.19
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia [doc] [38,00 KB] 2020.10.22
 

Data publikacji: 6 października 2020

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba zatwierdzająca: Władysław Wieczorek

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn