Przetarg nieograniczony PN/001/09/22 . Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego.

Termin składania ofert do dnia 27.10.2022 r. do godz. 10:00. Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5421c08d-3333-11ed-9171-f6b7c7d59353
 

Data publikacji: 30 września 2022

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Z-ca Dyrektora Radosław Maleta

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn