Ogłoszenie o zamówieniu nr US/001/09/20 na usługi społeczne w zakresie świadczenia usług ochrony (dozoru) fizycznej obiektów i mienia, monitoringu wizyjnego, monitoringu sygnałów alarmowych w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami [pdf] [736,14 KB] 2020.09.10
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Formularz oferty [docx] [33,48 KB] 2020.09.10
Pytania i odpowiedzi [docx] [15,27 KB] 2020.09.16
Informacja z otwarcia ofert [pdf] [563,95 KB] 2020.09.18
Zawiadomienie o wyborze oferty [pdf] [1,05 MB] 2020.09.23
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia [pdf] [416,14 KB] 2020.09.30
 

Data publikacji: 10 września 2020

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba zatwierdzająca: Władysław Wieczorek

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn