Postępowanie nr 03/09/22/R. Usługi polegającej na wywozie i utylizacji odpadów z terenu nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
Zaproszenie do składania ofert z załącznikami. [docx] [49,55 KB] 2022.09.19
 

Data publikacji: 19 września 2022

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Osoba zatwierdzająca: Z-ca Dyrektora Radosław Maleta

Osoba zatwierdzająca: Władysław Wieczorek

Osoba publikująca: Anna Winiarska - Wołoszyn